REKLAMACJE I ZWROTY

Zwrot

W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy, na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.
Zgodnie z ustawą o sprzedaży internetowej osoby prywatne mają prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania zamówienia.
Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient, Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach o konsumenta
Koszty przesyłki zwrotnej uwzględniamy jedynie w przypadku reklamacji.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy (np. paragon) oraz formularz odstąpienia od umowy. Bez odstąpienia od umowy zwrot jest niemożliwy.
– Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Przy zwrocie poniesione koszty zwracamy jedynie na polskie konta bankowe.
Nie wykonujemy przekazów pocztowych.

Uznanie reklamacji

W przypadku uznania zwrotu klient otrzyma pełen zwrot pieniędzy w ciągu 14dni od otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
Zwracany koszt przesyłki odpowiada najtańszej opcji dostawy dostępnej w sklepie dla danego towaru.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Adres na jaki należy odesłać przesyłkę:
Cosplay Manager
Barbara Kędzierska
Os. B. Chrobrego 5 lok 34
60-681 Poznań

Roszczenia

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą – art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.